Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Tauta ir tik stipra, cik tās veselība...

Autors Draugu draugs

 Tauta ir tik stipra, cik tās veselība... Cik stiprs esi Tu?

 Cilvēki gadu no gada nododas jauniem izaicinājumiem, taču tikai salīdzinošais mazākums iegūst kārotos savas veselības un labsajūtas rezultātus. Cilvēku dabai raksturīgi vienkāršas lietas sarežģīt un nepārspīlēti veselīgs dzīvesveids - tas patiešām ir vienkārši!
 
Pasaulslavens krievu kardiologs, akadēmiķis Nikolajs Amosovs nebija no cilvēkiem ar "ideālo veselību", tomēr viņš izstrādāja un realizēja savu personīgo veselības atgūšanas un saglabāšanas sistēmu, kas ļāva viņam sasniegt produktīvus dzīves gadus arī sirmā vecumā. No savas pieredzes viņš zināja teikt:"Tās rezerves, kuras radījusi daba, ir viltīgi mūsos ieprogrammētas; rezerves pastāv līdz tam brīdim, kamēr cilvēks maksimāli tās izmanto."
Viņš aicina cilvēkus nežēloties, mest slinkumu pie malas, izdarīt saprātīgas izvēles un beidzot sākt kaut ko darīt un neattiekties no labām izvēlēm, sastopot pirmās grūtības.
 
Šis video materiāls ietver dažas precīzi definētas vadlīnijas, kas lielā mērā noderēs ikvienam. Sargāsim savu veselību, to kopjot, rūdot un bagātinot! Veselība nav neaizsniedzama pieredze, kas domāta izredzētajiem. Cilvēki paši nosaka savas veselības patieso lielumu, dziļumu, plašumu. Viss sākas ar domu un jebkādu pirmo izvēli.