Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Cilvēkvērtību pasaule..

Autors Draugu draugs

 "Cik cilvēku, tik viedokļu !"-pasaule teic

Un noziedzību attaisno, glaimus sev sveic,

Uz citiem kā beņķiem pakāpties,

Pār citu līķiem nospļauties.

 

 Par vēŗtībām saucam mēs sasniegumus-

Tos sargājam vairāk kā līdzcilvēkus..

Mēs niekus un priekus lolojam.

Bet sevi un citus pazemojam.

 

Dažs pērtiķu dzimtu sevī redz

Un citādi domājošos neieredz..

Un samaitātību par modi sauc-

Kur pasaule steidzies, kur, cilvēk ,trauc ? 

 

Visapkārt nemieru vēji gaudo

Un lietisķās domas prātos auro..

Nav miera cilvēkam pasaulē-  

Bez dievišķas taisnības dvēselē.

 

Mēs redzam un saprotam lietas tās, 

Kas pasaulē rada nesaskaņas-

Par pērkamību šo murgu sauc

Ko pērtiķvērtību cilvēki talkā sauc..

 

Par lojalitāti sistēmai runāts ir daudz-

Par likumpaklausību to mēdz saukt..

Tik retais "ar galvu draudzējas"

Un pērkamībai pretojas..

 

"Viena taisnība visiem !" - kladzināts tiek,

Ar lišķu runām nepietiek-

Un cilvēki klausās, tic pasaciņām

Un pārtiek no maizes drupačiņām..

 

Lūk, pasaules rijokļi atvērušies 

Un mantas kārei nodevušies

Tie alkatību par dievu sauc

Un iedomībā sev prātu jauc..

 

Vien cilvēks nabagais, vienkāršais

Un ikdienā bieži apjukušais

Vairs nezin, kur taisnību meklēt un just

Un, kā šajā pasaulē nepazust..

 

Kas meklē taisnību ,patiesību

Un cilvēkus cienošu sabiedrību, 

Tiem jāsāk ar sevi, lai atmoda aug

No sirds uz sirdi!- Vai saprati, draugs?!

Cilvēkvērtību pasaule

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt