Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Pārliecības un sirdsmiera meklējumos..

Pārliecības un sirdsmiera meklējumos.. Pārliecības, atziņas, pieredzes var būt dažādas, pat cita citu "izslēdzošas" un ļoti pretrunīgas. Tāpat liels kvantums šo pārliecību un atziņu ir sakāmvārdu vai parunu līmenī, ko sabiedrība kļūdaini mēdz uzskatīt par "tautas patiesību", bet šīs "patiesības" nereti neiztur pat niecīgāko analītisko vērtējumu un kritiku..

Lasīt tālāk ...