Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Gudrības dziļumi..

Gudrības dziļumi..

Vai esat kādreiz tā pa īstam aizdomājušies par jēdzienu "gudrība", un, ko tad nozīmē "būt gudram" praktiskajā dzīvē? Šoreiz būs tikai mazs ievads šajā neizsmeļamajā jautājumā..

Pasaulē, cik zināms, nereti par gudriem maldīgi tiek uzskatīti cilvēki ar lielu zināšanu bagāžu, tāpat arī izglītības sasniegumi tiek stipri pārvērtēti, un tie nav ne tuvu ceļš uz gudrību, lai arī kā cilvēkiem gribētos apgalvot pretējo..

Ir dažādas pieredzes, dažādi dzīves stāsti, taču nereti nabags, bet būtībā godprātīgs cilvēks, ir daudz bagātāks gudrībā nekā dažs labs profesors, kam savs ego ir dārgāks par visu un visiem..

Lasīt tālāk ...