Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Kāds būtisks komentārs lv kovidpolitikas sakarā.

Autors Draugu draugs

INFORMĀCIJAI: Nav nekādu likumu, noteikumu un pavēļu, kas pilnvarotu policiju kontrolēt Epidemioloģiskās drošības likuma un saistīto noteikumu izpildi! Likumā noteikts, ka kontroli veic Veselības inspekcija! Policija nelikumīgi pārkāpj savas pilnvaras! Ir tūkstošiem MK noteikumu - katram ir noteikta kontrolējošā institūcija. Administratīvo procesu arī drīkst ierosināt tikai šīs institūcijas amatpersonas - bet ne policija! LASIET LIKUMUS - UN PIESPIEDIET ARĪ POLICISTUS TOS LASĪT!