Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Pasaki, ko Tu domā par pasaules un Latvijas politiku, un es pateikšu, kāds cilvēks Tu esi...

Autors Draugu draugs

 Kāds cilvēks reiz ir teicis:"Sēsi domu, pļausi darbību; sēsi darbību, pļausi ieradumu; sēsi ieradumu, pļausi raksturu", un tieši raksturs ir tas lielums un vērtība, kas nosaka katra mūsu dzīves virzību ilgtermiņā un mūsu likteni...

 Pasaki, ko Tu domā par politiku,- savas dziļākās domas sev,- un Tu ieraudzīsi sevī cilvēku, kādu, iespējams, Tu nepazīsti... Sekojošais raksts, jāpabrīdina, būs diezgan nesaudzīgs, neglaimojošs un revolucionārs attiecībā pret tradicionāliem pieņēmumiem un ne tuvu katrs, kas to iesāks lasīt, to izlasīs līdz pēdējam vārdam un ne jau šī vēstījuma apjomīguma dēļ...

 Politika ir bez ierunu legalizēta "var(as)darbības" un sabiedrības pārvaldes platforma, kur politiskais mazākums nosaka cilvēkattiecības  sabiedrìbas vairākumam un visiem, -likumiskās tiesības, brìvìbas, pienākumus un atbildību pret sevi, citiem un pašu pārvaldes sistēmu.

 Par to, kādi katrs mēs esam, var palūkoties caur visdažādāko mūsu attieksmju un izpratņu prizmu un ar gadiem tās, dzīves notikumu un pieredžu mijiedarbībā, reformējas, dažkārt deformējas un izveidojas par mūs raksturojošu "mugurkaulu".

 Kādi tad mēs esam? Un, ko liecina par mums mūsu attieksme pret cilvēkattiecībām politikā? Mazliet rosināšu pārdomas:

 1)Ir cilvēki, kuriem interesē teju viss cits, tikai ne politika. Starp viņiem nereti ir tādi, kas apzināti izvēlās par to nedomāt, distancē un norobežo sava prāta darbību no visa, kas saucas "politika un padziļināta pie varas esošu cilvēku darbības vērtēšana"... Vēl vairāk- šī tēma, ja kāds to aktualizē, var sekmēt aizkaitināmību, dusmas un labākajā gadījumā spontānu un ātru reakciju ar striktu norādi:"Par to nerunāsim!"- citkārt šādi cilvēki pat zaudē pacietību un pašcieņu, uzvedās nekorekti. Politika viņiem ir līdzīgi kā citiem reliģija un ticība- sev un citiem aizliegtā tēma. Viņi sevi ir izslēguši no šādām diskusijām un sagaida, ka vismaz viņu klātbūtnē par to neviens nekad nedomās un nerunās, citādi neizbēgami sekos konfliktsituācijas...

Ko tas liecina par šādiem cilvēkiem, nav un nevar būt vienas atbildes, bet kādus priekšstatus tomēr varam iegūt- par to dažas rindkopas zemāk vēl parunāsim...

2) Paskatīsimies pavisam mazliet un "garām ejot" uz arī citu lielu sabiedrības daļu, kas sevi sauc par " reliģiozajiem un ticīgajiem", kā arī uz tādiem, kas sevi pielīdzina "ar politiku nesaistītajiem" un "politiski vienaldzīgajiem" cilvēkiem.  Tieši viņu vairākumam ir raksturīga politikas nodalīšana no savas dzīves, it kā paši būtu neatkarīgi no tās un dzīvotu citā realitātē un pasaulē. Te pat nav runa par Dieva visvarenību un kontroli pār pasaules procesiem(ticīgu cilvēku kontekstā), nav runa par iespēju izslēgt sevi no faktiskās realitātes, lai dzīvotu citā realitātē(pārējo politiski nedomājošo kontekstā), bet gan par cilvēku iedomu un pieņēmumu, ka politika kā daļa no cilvēkattiecībām nav vajadzīga, ir ignorējama un viņus neskar vispār... Tas ilgtermiņā rada traģiskas sekas, un vēsture to tikai apstiprina, bet par to ne šoreiz...

Daudzi no viņiem dzīvi uztver "šabloniski un strukturēti",turoties ar "nagiem un ragiem" pie visa, kas saucas "vispārpieņemts un tradicionāls", nododamies maksimāli lietām, ko paši grib, kam tic un kas pašiem patīk, izjūtot spēcīgu, dažkārt slēptu, labi nomaskētu neiecietību pret visu, kas saucas "šķērslis un lietas, par kurām nedomāju". Starp viņiem ir krietns pulks reliģisku un ticīgu cilvēku, kas citādi mierīgi un nosvērti, politikā "nelien",uzskatot, ka katra pasaules vara un valdība ir Dieva dota un ka tai bez ierunām ir jāpakļaujas. Ja ticīgs, tātad lojāls- tā sevi pozicionē daudzi un reliģiskie demagogi šo procesu mēŗķtiecīgi veicina. Zīmīgi, ka starp viņiem ir daudzi, kas par savu pārliecību sauc attieksmi "nedomāt",- politiku atstājot politiķiem un pieņemot, ka viss, kas notiek, ir procesi, kuros jāsaglabā maksimāla neitralitāte vai lojalilitāte, it kā tā būtu paša Dieva griba un negrozāms likums, savukārt  politiski neitrālie un vienaldzīgie ateisti to pozicionē kā likteni, nolemtību un neizbēgamību, kur neko un neviens nevar darīt...

Pasaki, ko Tu domā par pasaules un Latvijas politiku, un es pateikšu, kāds cilvēks Tu esi...

 Patiesībā šādi cilvēki, gan vieni gan otri, sevi maskē, slēpj kā "pūļa cilvēkus" un reizē arī nodod un atmasko. Domādami, ka rīkojas patstāvīgi un lemj individuāli un gudri, faktiski viņi pārstāv modernizētu zombiju paaudzi, kam norma, forma un likumi ir augstāki par pašu cilvēku, kuram šiem resursiem būtu jākalpo. Nedomāšana un politisko attiecību ignorēšana ir tikai viena nianse, lai gan patiesība šo "puzles fragmentu" ir krietni vairāk, kas parāda, ka CILVĒKI NEGRIB DOMĀT, cilvēkiem patīk domāt tradicionāli, likumpaklausības ietvaros(pat, ja tā ir prettiesiska un genocīdu sekmējoša),- daudzi piever acis uz lietām, par kurām viņu pašu sirdsapziņa saka:"Tu rīkojies netālredzīgi, bezatbildīgi, pavirši un vienaldzīgi pret sevi, savu ģimeni, savu tautu un tās nākotni"...

No vienas puses šī ticīgo sabiedrības daļa ļoti aktīvi veic socializācijas un cilvēku attiecības veicinošas kampaņas, īsteno izglītojošas programmas, seminārus utml.,tomēr "vienā frontē" un jautājumā vēsturiski ir izveidots bezdievīgs un plānprātīgs vakums- tās ir ticīgo un nepolitisko atteistu vienots nedomāšanas un demogoģiskas, neloģiskas lojalitātes standarts- ignorēt un neiesaistīties politiskās attiecībās. Viņi var runāt par jebko, tikai ne kategorijās- "vērtēsim politiku un politiķu darbus padziļināti", bet, ja to arī piemin, tad viss stāsts rezultējas, atkārtoti uzsvēršu,- bezierunu lojalitātē tiem, kas ir valstu pārvaldēs, it ka viņi būtu nevainojami enģeļi. Man, kā agrākajam ticīgu cilvēku aktīvistam, tas atgādina armijas laikus, kur tika un tiek pieprasīta bez ierunu lojalitāte un bez ierunu nedomāšana. Protams, destilēta, filtrēta un atšķaidīta domāšana jau notiek un tiek pieļauta, bet tikai tik striktos rāmjos, kas izslēdz savā būtībā aktuālus politisko attiecību un varas pārvaldes, cēloņu un seku jautājumus un atbildes un to meklējumus. CILVĒKI NOLIEDZ UN NEGRIB ZINĀT REALITĀTI, KĀ VIEN TO, KO UZSKATA TRADICIONĀLI PAR PAREIZU UN PATIESU ESAM- un te nav stāsts tikai par reliģiskiem un ticīgiem cilvēkiem- tā ir vispārējā sabiedrības degradācijas īpatnība un diemžēl arī kristīgā vidē...

 Pārsteidzoši, cik reliģiozitāte, sektantisms un politiski vienaldzīgais ateisms var būt vienoti nedomāšanā! Tur pat Dievam ir ko pabrīnīties, cik cilvēki vieglprātīgi un labticīgā naivumā un stulbumā spēj sevi saslēgt citu cilvēku kontroles un pārvaldības varā, tajā pat laikā liekulīgi skaļi tiek runāts par cilvēciskām tiesībām un brīvību.

3)Ir arī citi brīnumbērni, kas politiskās attiecībās, cik ātri ielien, tik izlien, kā ziemas peldes cienītāji āliņģī un no tā. PAVIRŠĪBA POLITISKAJĀS ATTIECĪBĀS...Arī tas ir perfekts līdzeklis, kā padarīt cilvēci par manipulācijām atvērtu un viegli apstrādājamu produktu- zombiju paaudzi. Tādi cilvēki vienmēr domās tā, "kā vējs pūš"- respektīvi, kur vairāk naudas un varas, tur veidosies viņu viedoklis par to, kādai jābūt dzīvei politikas līmenī un ne tikai...Tādi ir pat ļoti atvēŗti korumpētām un pērkamām cilvēkattiecībām. Viņu galvenais virzītājspēks ir- vai atlec kāds labums paša "ego" un sev... Tādiem simpatizē "lielie zagļi" un izlaupītāji, mahinatori, kuri prot padalīties savā laupījumā ar nabadzīgo tautu, līdzīgi kā tas ir pie mums Latvijā ar "slaveno aivarēnu"- "Paskat, kāds ventiš pilsētā bruģīts, paskat, kāds "kuģīts" un arī simboliski atbalstīts vietējais pašmāju pērkamībai atvērtais "sunīt's(sabiedrība, kuru nopērk un piebaro ar mahinātoru atlikumiem)..."

4)Konfrontējošā sabiedrība- politiķi, varas cilvēki, citādi domājošie un tie "svešinieki, kuri maisās pa politiķu kājām un jauc gaisu" ...Parunāsim mazliet arī par viņiem:

Tie ir cilvēki, kuri līdz tam ir pārstāvējuši kādu no sabiedrības grupām- "lojālos", "gudri un intelektuāli zombētos", "paviršos", "svešiniekus un citādi domājošos." Vismazāk politiku pārstāvēs "citādi domājošie un svešinieki", kas domā par dzīves redzamajiem un acīm slēptajiem procesiem ar savu galvu un patstāvīgi nebeidz izglītoties un mācīties dzīves skolā - viņu veselīgi un sabalansēti konservatīvā, uz taisnīgumu vērstā, principiālā daba neder pasaules pārvaldes sistēmai, kura, koruptīvi spekulējot, pieprasa bezierunu lojalitāti un kuru ar uzviju pārpilnībā spēj, "peldot pa straumi", atražot "paviršo, zombēto un lojālo" politarmijas biedri. 

 Ja Jūs jautāsiet, kāpēc politiskajiem procesiem un stabilitātes, labklājības, cilvēktiesību respektēšanai un miera un drosības plāniem pasaulē un Latvijā ir un būs tendence sabrukt, tad atbilde slēpjas nekur citur, kā vienā vārdā:"NEDOMĀŠANA" !!!

CILVĒKI IR IEMĀCĪTI DARBINĀT SAVAS SMADZENES NEDOMĀŠANAS REŽĪMĀ UN PIEŅEMT LĒMUMUS, KAS NAV PAŠU BRĪVA IZVĒLE TĀ, IT KĀ TĀ TOMĒR BŪTU PERSONĪGA IZVĒLE...Cilvēki savā spriestspējā ir kļuvuši kā tādi īstermiņa produkti, kuri neredz nedz cēloņus, nedz sekas, tāpat pilnīgs deficīts ir tālredzīga domāšana; patiesībā viņus tā un arī nākotne īpaši nerūp un nesaista. Mazliet aizdomājieties par šo!- pierādījumu iz dzīves netrūkst, ja vien protam sadzirdēt savu sirdsapziņas balsi un tās vēstījumus.

 Kopēja lieta, kas raksturo mūsdienu politisko un nepolitiski domājošo sabiedrību ir- lojāls un bezdievīgs parazītisms, kas pieņem jebkādas politiskās spekulācijas, manipulācijas un spēles noteikumus. Tu vari būt pats, bet ne ar ko labāks un brīvāks par datorizētu robotsistēmu- marioneti ar vadāmām smadzenēm. Vai skarbi teikts? - jautājums nav par to. Aktuāli ir, vai tā ir patiesība arī Tavā un manā dzīvē un, vai tomēr esmu no "atkritējiem un svešiniekiem" un spēju domāt neatkarīgi no sistēmzombējuma?!

 Bet par to, kāds cilvēks esi, skatoties caur politisko attiecību pārdomu prizmu, varam vērtēt katrs pats, ja vien šo rakstu jau sen neesam atstājuši neizlasītu dēļ neglaimojošām un tradicionālajai izpratnei nepieņemamām piezīmēm...

Bet, ja arī tas raisīja Tevī kādas "ne tādas" un emocionāli asas pārdomas, tas liecina, ka neesi vienaldzīgs- esi dzīvs un vēl proti vērtēt savu faktisko brīvību, dzīvi un attiecību pasauli.

 Ļausimies domāšanai, nevis zombējumam un nedomāšanai un politiskās attiecības, kas ietekmē visu mūsu likteni, turēsim stingri savās rokās un prāta darbībā! Lem pats par savu dzīvi un ignorē demokrātisko un reliģisko diktatūru!

Nevienam nav tiesību vadīt Tavu dzīvi, kamēr Tu šīs tiesības neesi pārdevis svešām cilvēku un necilvēcības varām ar savu vienaldzību un patstāvīgu nedomāšanu!

Savukārt ticīgajiem, kam ļoti patīk pieminēt "brīvas izvēles" jēdzienu, teikšu tieši:"Tad,nu, dzīvojiet tā un parādiet savu brīvo izvēli dzīvē un darbībā un savu neatkarību no demagoģiski noziedzīgās, manipulatīvās varas! Dievs, par kuru zinat teikt, ka Viņš ir visur un Viņš zina visu, Dievs nekad neizslēgs Jūsu domāšanu un nesekmēs Jūsu nedomāšanu- to paveic daudzi paši ar savu slinkumu, paviršību, tradicionālo bara izpratnes uzsūkšanu sevī." Jā, mēs nevaram zināt visu, bet to, ko mums ir ļauts zināt- nedrīkstam ignorēt,-arī politiskās attiecības nē!

 Par visu un jebko domājiet paši, pirms Jums "pasniedz uz paplātes" jau gatavu viedokli un redzējumu! Tavs viedoklis un Tavs kritiskais vērtējums nenozīmē, ka nepieļausi kļūdas savā izpratnē- tas nozīmē, ka nepieļausi vismaz citu domāšanas un daudz bīstamākās nedomāšanas kļūdas!!! Ja jāizvēlas šajā samaitātajā un degradētajā pasaulē starp "diviem ļaunumiem"(domāšana/nedomāšana) mazākais, tad tā noteikti ir domāšana...

Domājiet patstāvīgi, vienmēr būdami atvērti visam, kas patiess, labs, taisnīgs un īsts!

Šeit Jūs varat parakstīties uz jaunākām ziņam

Please enable the javascript to submit this form

Komentāri   

0 # Domātājs 2019-06-03 15:29
Ar to sabiedrisko zombēšanu ir tā kā ir- gribi negribi, esi tajā mēslainē iekšā. Un vēl.
Te ir labs kāda amerikāņu profesora raksts, iesaku:

https://amizanti.lv/profesors-noams-homskis-atklaj-metodes-ar-kuru-palidzibu-pasaules-varenie-kontrole-masas-vairums-tas-pat-neapzinas/
Atbildēt | Paziņot administratoram

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt