Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

"Pārākuma tiesību" politikas revolūcija sabiedrībā ..

Autors Draugu draugs

 "Pārākuma tiesību" politikas revolūcija sabiedrībā

Šeit būs stāsts par to, ko pagaidām citos Latvijas resursos būs grūti atrast:

"Pārākuma tiesību" politikas revolūcija sabiedrībā un kā domāšanas un attieksmju problemātikas cilvēku rakstura kontekstā noved līdz globalām sekām pasaules mērogā, ieskaitot mūsu zemi un sabiedrību Latvijā..

Vai esam kādreiz aizdomājušies par to, kāpēc cilvēku uzskati pat visvienkāršākajās lietās un jautājumos mēdz būtiski atškirties un pat izslēgt cits citu? Atbildētāji uz šādu jautājumu nereti piesauc tādus jēdzienus, kā "pieredze, subjektīvisms, izglītotība, audzināšana, vērtību sistēma,nacionālpatriotisms, pašapziņa, pasaules un dzīves jēgas izpratne"un daudzi citi redzējumi un kritēriji .. Visbiežāk noklusēts paliek cilvēka rakstura un vērtību izpratnes konteksts savu viedokļu un attieksmju apliecināšanā..

 Laiku pa laikam saskaramies ar cilvēkiem, kuru dzīves moto ir: "laiks ir nauda" un viņi tā arī dzīvo, savu vērtību pasauli pieskaņojot matemātisko aprēķinu-naudas, "papīra un metāla"- izteiksmei un izdevīgumam..  Kad ar šādiem cilvēkiem gadās aprunāties par dzīves vērtībām, tad nākas konstatēt, ka viņu vērtību skalas priekšplānā ir tādi kritēriji, kā "naudas, mantas un ietekmes ,varas pavairošana". Viņiem, sķiet, viss dzīvē ir pakārtots saviem lietišķajiem, mantiskajiem un biznesa peļņas pieauguma procesiem, pat līdzcilvēki un tuvi cilvēki kalpo kā daļa no šī procesa-  sava "ego" un karjerisma attīstībai.. Viņu dzīvesveids ir piesātināts ar vēlmi konkurēt un izkonkurēt citus, uzvarēt un pārspēt jebko un jebkuru jebkādiem globalizācijā pieņemtiem līdzekļiem. Veiksme un panākumi lietiškajā pasaulē ir bez maz vai viņu paradīze..

 No malas liekas, ka šādiem cilvēkiem vajag ļoti daudz un "puspasauli zem kajām", lai viņi sajustos kā cilvēki- labi, apmierināti un visādi citādi komfortabli, bet paskatīsimies uz to no cita skatu punkta un mazliet aplūkosim steidzīgā, uz tikai materiālām vērtībām vērstā cilvēka vērtību sistēmu kopumu un domāšanas intensitāti attiecībā uz "neērtajiem un jūtīgiem" jautājumiem..

 Ir cilvēki, kuri vienmēr pasaulē ir bijuši kritiskā mazākumā un, kuri uzskata, ka "LAIKS IR DĀRGĀKS PAR JEBKĀDU NAUDU"..Neslēpšu, arī man šī izpratne un atziņa ir vērtība.. 

 Reiz sanāca vērot divu atšķirīgu vērtību sistēmu cilvēku sarunu. Viens bija pašpārliecināts biznesa cilvēks, bet otrs kādas labdarības organizācijas brīvprātīgais.. Biznesa cilvēka sarunas galvenie akcenti bija uz "izdevīguma principiem", bet sarunas biedra domas rezultējās "devīguma izpratnē".. Līdz kamēr vienā brīdī "saruna kļuva skaļāka", kurā biznesa cilvēks izteicās:" Ko Tu no sevis iedomājies, ja  bagātie nedotu Jums , "lupatniekiem" naudu, nekāda labdarība nebūtu iespējama!" Sarunas biedrs gan nepalika atbildi parādā un ieminējās, ka bagāto devums, ar ļoti retiem izņēmumiem, attiecībā pret savu bagātību nemaz neesot tik liels , un bagātnieki jau nav vienīgie ,kas piedalās labdarības projektos, turklāt, kas to dara, tas to dara, domājams, no brīva prāta..Uz to bagātais aizsvilās un ejot prom no sarunu galda izteica vēl kādu savas vērtību sistēmas atziņu: "Ja man tas nebūtu izdevīgi, es neko nekad nevienam neziedotu"..

 Šī saruna spilgti iekrāso kādu daudzus cilvēkus raksturojošu iezīmi, ar kuru ne mazāk daudzi pat lepojas, un tā ir iedomība.. Cilvēki nereti šo rakstura deformācijas iezīmi vienādo ar pašlepnumu, pašapziņu , cieņu un ko tik vēl nē..  Bet iedomība ir tā nelaime, kas padara cilvēkus aklus un neiejūtīgus pret nemantiskiem procesiem pasaulē un pret notikumiem citu cilvēku dzīvē..Iedomīgi cilvēki konfliktu situācijās nespēj diskutēt un pierādīt savas dzīves vērtību nepārprotamos ieguvumus.. Viņu apziņa ir saslēgta alkatībā, naudā, dzīves baudā un savas ietekmes un varas un bagātības paplašināšanas jaudā. Iedomīgam cilvēkam saskaroties ar tādām atziņām, kā "laiks ir dārgāks par naudu" rada milzīgu nemieru un satricinājumu, jo tāds nekādi nevar pieņemt ,ka viņa dzīves mērķis "naudas pavairošana" tiek nobīdīts uz leju..   

Nav grūti pamanīt un nav nepieciešams īpaši izcelt, kāda ir atšķirība starp iedomīgu cilvēku "izdevīguma principiem" un to postošo ietekmi uz sabiedrības, tautas un valstu labklājību, salīdzinājumā ar tiem, kas dzīvo pēc "devīguma noteikumiem jeb "labāk dot, nekā ņemt" ,tomēr vienu lietu gan ir vērts iegaumēt- iedomība ir vislabvēlīgākie apstākļi vispārējas korupcijas un alkatības attīstībai sabiedrībā un drauds cilvēces brīvībai un tiesiskumam ikvienā valstī.. 

 Ja sabiedrībā sāk dominēt iedomība, tas jo īpaši spilgti izpaudīsies tiesiskuma un taisnīguma deformācijā valstu pārvaldēs un pasaules globālajā politikā.. Nenoliedzami, iedomība jau sen terorizē pasaules tautas un nav nozīmes, vai cilvēki ir bagāti, vai ne tik bagāti, izglītoti ,vai mazāk informācijas gūzmas apstrādāti, mēs visi esam liecinieki faktam, kā tiek realizēta iedomības politika un pasaulē un Latvijā.. 

 Paskatieties paši, cik pēdējās desmitgadēs ir radušās organizācijas ,kuras īpaši izceļ atsevišķu cilvēku grupu pārākumu pār pārējo sabiedrību, un tas nenotiek tikai emocionālā līmenī, tas notiek valstiskā un pasaules līmenī.. Tie ir reāli likumi Eiropas un pasaules valstu sistēmās, kas jau šobrīd padara citus cilvēkus par vairāk vērtīgiem un parākiem,īpašiem, salīdzinājumā, kā viņi to mēdz dēvēt, ar "pārējo masu" ..

 Pavisam droši var apgalvot, ka jebkādas organizācijas, kas izceļ un padara citu cilvēku tiesiskumu pārāku par citu tiesībām, ir noziedzīgas pret cilvēci organizācijas.. Tajās ietilpst gan fanātiska nacionālisma, gan reliģijdominances, gan "varavīksnēnu un praida šovinistu" īpašo tiesību pieprasītāju organizācijas.. Tam visam apakšā ir politisks raksturs nolūkā iznīdēt vēsturiskās laba un ļauna izpratnes vērtības..

Un jo iedomīgāka kļūst sabiedrība kopumā, jo vairāk tā attālinās no tiesiskuma pamatprincipa:"viena taisnība visiem" un jo smagnējāka kļūst tautas varas komunikācija ar savas valsts varu..

Domāšanas un attieksmju problemātikas cilvēku rakstura kontekstā galu galā rezultējas sabiedrības vērtību izpratnes deformācijā un pārākuma tiesību civilizācijas izveidē, kur mazākuma sabiedrības grupas dominē un valda pār nosacīta ,bet arvien pieaugoša beztiesiskuma vairākumu..

Lūk, kā sāk izpausties modernā verdzība un vispasaules sabiedrisko vēŗtību revolūcija. Iedomības politika veido "citu paradīzi", kur pastāvēs iedomīgu cilvēku sabiedrība ar īpašām tiesībām un pārējie, kuru tiesības un pienākumus regulēs īpašie jeb īpašnieki..

p.s. Vairāki ļoti izplatītie sazvērestības teoriju piekritēji runā par vispārēju pasaules un sabiedrības kontroli kaut kad nākotnē, nemaz nepievēršot uzmanību, ka pateicoties "pārākuma tiesību politikai" un pasaules valstu lojalitātei tai un tam atbilstošām iestradēm valstu likumos, nekādai cilvēces papildus kontrolei nav liela jēga, jo cilvēki jau tagad tiek kontrolēti un vadīti ar alkatības un patērētājsabiedrības modeļa palīdzību.Cilvēces vērtības ir deformētas. Sabiedrības vairākums ir pārdevies "jaunās pasaules" ideoloģijai, kur citu cilvēku dzīvība ir mazāk vērtīga nekā "pārcilvēkiem"- un alkatības, rīšanas un grābšanas motīvs strādā kā kanibālisma efekts.. 

 Ne velti kāda rakstniece ir teikusi apmēram šādi: "Sēsi domu, pļausi darbību; sēsi darbību, pļausi ieradumu; sēsi ieradumu ,pļausi raksturu".. Un raksturs nosaka likteni, Tavu, manu , katra cilvēka un visu tautu likteni..  Cilvēce ir pamanījusies aizmirst cēloņu un seku likumsakarības, taču, viegli paredzams, tās liks sevi manīt arvien kliedzošāk..

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt