Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Globālais fašisms aiz medicīnas maskas.

Autors Draugu draugs

 Dzīvojam nepieteikta kara laikā, kad valdības un varas īsteno neslēptu genocīdu pret cilvēci un arvien vairākums sabiedrības ir akli, neredz to un baidās ieraudzīt, aizdomāties par faktiski notiekošo...

Fašisms un masku elle, represijas; varas īsteno noziegumu pret cilvēci un kā parasti tai ir daudz sabiedroto, kas pilda noziedzīgas pavēles sava atalgojuma dēļ: