Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Vai pasaules vēsture dati ir falsificēti? Argumenti, šķiet, runā paši par sevi...

 Kā liecina mūsdienās pieejamā vēsture, nav noslēpums, laicīgā vara pāvestības pavadā un vispārējā baznīca jeb katoļu baznīca ir īstenojusi genocīdu, slepkavības un vardarbību pret tautām daudzu gadsimtu laikā, nelietīgi slēpjoties aiz Kristus un kristietības vārda. Jautājums, ko šoreiz tikai mazliet aizskāršu ir:"Ja nelietīgā baznīcas sistēma ir atļāvusies slepkavot, varot un aplaupīt tautas, kādas ir šīs sektas attiecības ar vēstures liecību veidošanu, to kontroli un pārrakstīšanu?"- pat nezinot faktus, intuitīvi cilvēki sajutīs, ka slepkava, varotājs un mantrausis būs lietpratējs arī melošanā, korupcijā un faktu sagrozīšanas mākslā... Turpinājumā video, kas vairāk vai mazāk ieskicēs vadlīnijas, kas parādīs vēsturisko datējumu un laika atskaites punktu falsifikāciju:

Lasīt tālāk ...

Vēsturnieki piedalās melu propogandā un melu ir daudz...

"JA AIZVĀKTU NO VĒSTURES VISUS MELUS, TAD TAS NENOZĪMĒ, KA PALIKS TIKAI PATIESĪBA; REZULTĀTĀ NEKAS VAR NEPALIKT PĀRI"- šādus vārdus reiz sacīja poļu dzejnieks un daudzu aforismu autors Staņislavs Ježi Ļecs.

Aforismi kā jau aforismi,bez vispārinājumiem neiztiek un līdz ar to arī uz lielu korektumu nepretendē, tomēr šajā gadījumā netieši iekrāso kādu būtisku domugraudu-"Ja esošā vēsture ir lieli meli, un ja tā ir pārrakstīta, tad tā visa - kā tāds raugs, kas saraudzē visu mīklu(lasīt- sabojā visu vēsturi) - būtu arī norakstāma kā maldīga un maldinoša." Grūti ko tādu iedomāties, vai ne? Un tomēr vērtējiet paši, turpinājumā kārtējie vēstures "puzles gabaliņi", kas ļaus daļu mūsu planētas un vienu no Latvijas kaimiņzemēm ieraudzīt citā gaismā...

Lasīt tālāk ...

Seno laiku aizmirstās tehnoloģijas un fakti, par kuriem melo mūsdienu oficiālā zinātne.

 Tas, ka mūsu planētas vēstures informācijas pamatu veido arī puspatiesības, meli un tīši sagrozīta informācija, nav vairs pārsteigums. Paralēli tam, kā attīstās pasaule, atklājas arvien vairāk faktu un jautājumu, kas noved pie jaunām atziņām, kuras būtiski atšķirās no oficiālajiem ziņu avotiem. Kam ticēt un kam nē, katra paša darīšana, tomēr, ja esam tendēti meklēt un noskaidrot patiesību, atklāsim ne tuvu tādu pasauli un tās procesus, kādus māca jaunākajām paaudzēm to mācībspēki...

 Sekojošais video būs tikai kā fragments un puzles gabaliņš no neapjaušamā kvantuma cilvēces vēstures un attīstības problēmjautājumiem:

Lasīt tālāk ...

Dokumenti liecina- vecākās Eiropas ģimenes valda pār pasauli līdz šim...

 Kad cilvēki izdzird vārdu "sazvērestība", ne vienam vien "izslēdzas domāšana" jeb, precīzāk sakot, cilvēki atsakās domāt par neierastām,sarežģītām lietām, pieņemot, ka tur noteikti kaut kas ir  krietni samelots vai pārspīlēts, turklāt oficiālie mediji regulāri "pakrata ar pirkstu", iegalvojot, ka tas viss neiztur kritiku. Taču, tiklīdz cilvēki sāk domāt ar savu galvu, atklājas irnteresanta kopaina, proti, vismaz 90% no sazvērestības teorijām ir atbilstošas pierādāmai informācijai.

 Lūk, kārtējais piemērs un video sižets par Rietumu un Eiropas melno aristokrātiju:

Lasīt tālāk ...