Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Kā uzvarēt noziedzīgas varas?

Autors Draugu draugs

 Kā uzvarēt noziedzīgas varas? - Šis jautājums 2020.gadā ir kļuvis aktuāls teju visām pasaules tautām. Kāpēc? - ja vien saprotam, kas notiek pasaulē un kas mūsu pašu zemē, mani komentāri, šķiet, būtu lieki.

Vēsture liecina par dažādiem ceļiem, kurus gājusi sabiedrība, lai mainītu pasauli, dzīvi savā zemē un savu likteni. Bieži vien tas ir bijis asinīm klāts ceļš, tomēr ir bijuši arī citi veidi, kā "komunicēt" ar nekrietnu cilvēku varām. Nesadarbošanās! - šim procesam ir daudzas formas un nianses, taču pat tā sauktā nevardarbīgā pretošanās, ir sabiedrības spēks un vara darbībā pret laicīgo uzuzrpatoru, okupantu, genocīdpolitikas īstenotāju varu. 

Pāris piemēri - viens no senākiem laikiem, otrs no ne tik seniem - Indija un Islande. Par Indiju un Gandija nepakļaušanās taktiku ir daudz dzirdēts, un ir vērts viņa atziņas atkārtot; savukārt par Islandi mazāk zināms, taču tieši pēdējā, pēc pašas sabiedrības iniciatīvas, nevien atteicās no korumpantu sadarbības - Eiropas savienības, bet arī salauza globālistu banku varu savā zemē, vismaz uz kādu laiku...  Šie piemēri parāda, ka ja tauta vienojas kopējā mērķī un grib pārmaiņas, tiecās pēc tām, pārmaiņas būs un nevienai varai nebūs vairāk teikšanas, kā vien tik daudz, cik sabiedrība to pieļaus, uzticēs.

Ir svarīgi meklēt veidus, kā mazināt noziedzīgu varu spēku un te katram savs darbs darāms, lai nedotu vietu velniem savā dzīvē. Lai dzīvotu cilvēkcienīgi, nevienam nav jāpakļaujas noziedzīgām sistēmām. Nevienam mirstīgajam nav Dieva dota vara dominēt pār citiem un izlemt viņu likteni. Katram ejams savs ceļš, gluži kā Rakstos sacīts:"Es dzīvoju un Jums būs dzīvot!" - katra mūsu dzīvei ir jēga, ja dzīvojam nevis vergojam...