Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Latvijas brīvības svinības? Vai tiešām?! - 18.novembra pārdomas.

Autors Draugu draugs

Viena no visu laiku lielākajām dāvanām Latvijas tautai 2020.gadā būtu, - pakļaut Latvijas Saeimu, valdību, MK un visas noziegumus pret Latviju un cilvēci īstenojošās varas - tiesai un tautas tribunālam!

Šodien Latvijas varas kangari runās par senatnes varoņiem, kurus, ja vien viņi dzīvotu mūsdienās, paši nīdētu, pazemotu, slepkavotu, tādēļ ka viņiem cita sirdsapziņa, citas vērtības, kurām nav nekāda daļa gar iztapību svešu zemju noziedznieku varām, nav nekāda daļa gar gļēvulību, pērkamību un pašlabuma meklēšanu. Starp tautas interešu aizstāvjiem un cīnītājiem un kangariem ir bezdibenis un tomēr alkatīgā vara nespēj samierināties ar to, ka ir kādi, kas patiešām ir brīvi un atļaujas to, uz ko nav spējīgas izdzimteņu varas. 2020.gads skaidri apliecina varas nodevību pret tautu un ir pienācis laiks nopietnām izvēlēm, par kurām ir nepatīkami domāt, ja līdz šim esat ticējuši, ka valsts attīstās pareizā virzienā...

Šis audio ziņojums ir pārdomas par "mūsu valstī" notiekošo un par brīvību, kuru nozaudējām, "brīvības laikos".
Katra krīze parāda gan tautas draugus un labvēļus, gan tās ienaidniekus. Skumji to secināt, ka tie, kam bija mūs jāsargā nostājušies pret mums. Pret kangarismu un tautas nodevību ir jācīnās! Kā to darīt? - ir jārīkojas pēc labākās sirdsapziņas - jārīkojas patstāvīgi nevis jāpakļaujas noziedzīgām prasībām...
 
 
Pirms 100 un vairāk gadiem mūsu vecāki, vecvecāki, sentēvi necīnījās par to, lai nākotnes, mūsu gadījumā, tagadnes pašmāju kangari un sevšzemju politiskie ielikteņi varētu nesodīti postīt Latviju un mūsu ģimenes, sarīdot un sanaidojot cilvēkus savā starpā! Kovidpolitika šobrīd ir tikai aizsegs, lai viņi netraucēti turpinātu to, ko darījuši slēpti un atklāti visus šos "30 Jūdas grašu" gadus.
Šodien 18.novembris ir skumja piemiņas diena Latvijai, jo brīvība, pašnoteikšanās tiesības, nekas no tās, nav nosargāta.
Esam uz nopietnu izvēļu sliekšņa, kad mūsu tautai un arī tautām pasaulē nāksies cīnīties pret fašisma diktatūru!