Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Šī laika pārdomas. Kovidfašistu prasības nav jāpilda!

 Cilvēki, kuri savas algas dēļ ir gatavi pildīt jebkādus savas priekšniecības rīkojumus un pavēles, ar to skaidri apliecina savu pērkamo dabu. Tas ir ceļš uz noziegumiem pret cilvēci, tā ir izvēle, piedalīties genocīda projektos. Ar iztapību, gļēvulību un bezierunu paklausību, darot visu, ko priekšniecība liek, tiek piesegta un veicināta sistēmiskā korupcija.

Šie cilvēki, kas piedalās korupcijas ķēdē, neapjauš, ka viņu ieguldījums ved sabiedrību posta un iznīcības ceļā, lai arī viņi paši var būt valdību dezinformācijas kanālu svēti pārliecināti, ka rīkojas krietni un atbildīgi, likumīgi. Neviens krietnums, neviena atbildība un neviena likumība nevar tikt nostiprināta un balstīta korupcijā un genocīdā. Ja notiek citādi, tad cilvēci skars Sodomas un Gomoras liktenis.

Tas ir noziegums, saukt ļaunu par labu un labu par ļaunu. Šī laika kovid politika ir atklājusi pasaules sistēmas verdzisko un paverdzinošo necilvēku dabu. Šo ceļu, ko piespiež iet kovidfašisti - šo ceļu, kas ved nekurienē - nav jāiet!